Trải Nghiệm trợ trợ giúp sở hữu chỉ dẫn

Tool trợ trợ giúp sở hữu chỉ dẫn của Cửa Hàng chúng tôi rất có thể giúp cho bạn tiến hành quá trình để xử lý sự cố.
Chính thức
Nếu dành cho rằng ai đó đã từng hack hoặc giật tài số của tôi, quý doanh nghiệp nên truy nhập trang này để bảo vệ tài số. Công ty chúng tôi sẽ đòi hỏi quý doanh nghiệp đổi mới mật khẩu và xem lại sinh hoạt singin mới đây.
Tài số của bạn cũng có thể đã biết thành hack nếu như bạn thấy:
 • Tin nhắn hoặc mật khẩu đã từng đổi mới.
 • Tên hoặc ngày sinh đã từng đổi mới.
 • Mang lời mời kết quý doanh nghiệp gửi tới những người mà quý doanh nghiệp ko quen xác định.
 • Tin nhắn gửi đi nhưng quý doanh nghiệp ko phải thuộc người viết.
 • Mang những nội dung bài viết ko phải vì quý doanh nghiệp tạo ra.
quý khách hàng cũng rất có thể xem xét những tool và tuyệt kỹ này để giữ đáng tin cậy dành cho tài số của tôi. quý khách hàng cũng rất có thể tìm hiểu phương pháp tự động bảo vệ mình trước ứng dụng ô nhiễm sở hữu tài năng tác động tới tài số của tôi.
Lưu ý: Nếu tin nhắn tương tự với tài số Facebook đã từng đổi mới, bạn cũng có thể hoàn tác. Lúc tin nhắn đổi mới, Cửa Hàng chúng tôi sẽ gửi tin nhắn tới tài số tin nhắn trước và với một tương tự đặc trưng. Chúng ta có thể nhấp vào tương tự này để hoàn tác đổi mới tin nhắn và bảo vệ tài số.
Tôi nghĩ tài số Facebook của mình tôi đã biết thành hack.

Trải Nghiệm trợ trợ giúp sở hữu chỉ dẫn

Tool trợ trợ giúp sở hữu chỉ dẫn của Cửa Hàng chúng tôi rất có thể giúp cho bạn tiến hành quá trình để xử lý sự cố.
Chính thức
Nếu bằng hữu ko vào được tài số vì bị ai đó giật mất, hãy chỉ dẫn họ đi tới phần Tài số bị hack trong Trung tâm trợ trợ giúp để Cửa Hàng chúng tôi tư vấn. Họ cũng rất có thể truy nhập trang này để chính thức bảo vệ tài số của tôi.
Nếu khách hàng của mình mất đi vấn đề khiếu nại sức khỏe và ko sử dụng được Facebook, Cửa Hàng chúng tôi rất có thể giúp cho bạn xóa tài số của họ. Nếu người quý doanh nghiệp đó rất có thể hồi phục sức khỏe, thì thay đổi vì xóa, Cửa Hàng chúng tôi rất có thể vô hiệu hóa tài số. Như vậy, lúc người này phục hồi, họ rất có thể singin lại và mở lại tài số.
Nếu bằng hữu qua dòng, hãy report để tưởng nhớ trang cá thể của họ. Lúc được tưởng nhớ, tài số sẽ đáng tin cậy vì không một ai rất có thể truy nhập.
Tài số mạo danh
Thực hiện phương pháp nào để report một tài số mạo danh?
Nếu khách hàng tài giỏi số Facebook và muốn report ai đó đang mạo xưng quý doanh nghiệp hoặc người tiếp theo mà quý doanh nghiệp xác định:
 • Truy nhập trang cá thể của tài số mạo danh
  • Nếu khách hàng ko thể tìm thấy trang, hãy thử tìm tìm tên được sử dụng trên trang cá thể đó hoặc hỏi bằng hữu xem họ rất có thể gửi cho bản thân tương tự tới trang đó hay là không.
 • Nhấp vào ?revision=4847658711928898&name=fb 3dotseventsettings Desktop&density=1 trên ảnh bìa và mua Report
 • Tuân theo chỉ dẫn trên screen về vấn đề mạo danh để gửi report
Nếu khách hàng ko tài giỏi số Facebook và muốn report ai đó đang mạo xưng quý doanh nghiệp hoặc người tiếp theo mà quý doanh nghiệp xác định, vui lòng điền mẫu này.
Nếu khách hàng dành cho rằng tài số của tôi đã biết thành hack, hãy tìm hiểu phương pháp bảo vệ tài số.
Làm phương pháp nào để report tài số hoặc Trang Facebook mạo xưng tôi hoặc một người tiếp theo?
Tài số và Trang mạo danh người tiếp theo là vi phạm Tiêu chuẩn chỉnh mạng xã hội của Facebook và Cửa Hàng chúng tôi ko gật đầu hành vi này. Hãy dành cho Cửa Hàng chúng tôi xác định nếu trông thấy tài số mạo danh quý doanh nghiệp, người mà quý doanh nghiệp xác định hoặc đối tượng người tiêu dùng của công chúng (ví dụ: người nhiều người biết đến, chính trị gia). Dù ko tài giỏi số Facebook, quý doanh nghiệp vẫn rất có thể report với Cửa Hàng chúng tôi về tài số sở hữu tài năng mạo danh.
Để report ai đó mạo danh quý doanh nghiệp hoặc người tiếp theo, trước tiên, hãy xác định quý doanh nghiệp đang report trang cá thể hoặc Trang.
Cách thức report trang cá thể hoặc Trang
Nếu khách hàng tài giỏi số Facebook và muốn report trang cá thể hoặc Trang:
 • Đi tới trang cá thể hoặc Trang của tài số mạo danh.
  • Nếu như không tìm thấy, hãy tìm tìm tên sử dụng trên trang cá thể/Trang đó hoặc nhờ có bằng hữu gửi cho bản thân tương tự tới trang đó.
 • Nhấp vào ?revision=778287499499214&name=fb threedotsblackandgrey desktop&density=1 dưới ảnh bìa.
 • Nếu khách hàng report Trang, nên lựa chọn Tìm tư vấn hoặc report Trang. Nếu khách hàng report trang cá thể, nên lựa chọn Tìm tư vấn hoặc report trang cá thể.
 • Tuân theo chỉ dẫn trên screen để gửi report về vấn đề mạo danh.
Chúng ta có thể report tài số Facebook mạo danh bằng phương pháp điền vào mẫu.
Note: quý khách hàng cũng rất có thể report tài số mạo danh trong Messenger. Tìm hiểu phương pháp report ai đó mạo xưng quý doanh nghiệp hoặc người tiếp theo trong Messenger.
Thực hiện phương pháp nào để đòi hỏi thông tin về dòng sản phẩm thời hạn mạo danh tôi trên Facebook?
Nếu còn muốn đòi hỏi phiên bản sao của data đăng tải tài số mạo danh quý doanh nghiệp, trước tiên, quý doanh nghiệp nên liên lạc với luật sư hoặc cơ quan hành pháp tại địa phương mình và thảo luận vấn đề này với họ.
Nếu quyết định khiếu khiếu nại, quý doanh nghiệp nên đòi hỏi luật sư hoặc viên chức cơ quan đó xem lại phép tắc sinh hoạt của Cửa Hàng chúng tôi và liên lạc với Cửa Hàng chúng tôi bằng phương pháp tuân theo chỉ dẫn nêu tại đó. Sau khoản thời gian họ liên lạc, Cửa Hàng chúng tôi rất có thể trao đổi với họ về vấn đề này. Note rằng sở hữu những trường hợp Cửa Hàng chúng tôi ko thể truy xuất thông tin quý doanh nghiệp đòi hỏi vì tiết kiệm về nhân viên kỹ thuật.
Tìm hiểu phương pháp report tài số mạo danh quý doanh nghiệp.
Tải số hàng nhái
Thực hiện phương pháp nào để report tài số Facebook giả?
Tài số giả là tài số mà ai đó mạo danh một vấn đề gì đó hoặc một người nào đó ko tồn tại. Tài số giả rất có thể có những tài số cho tất cả những người, thú nuôi, hero nhiều người biết đến hoặc tổ chức hàng nhái hoặc là bịa đặt. Cách thức report tài số giả:
 • Truy nhập trang cá thể của tài số giả.
  • Nếu như không tìm thấy, hãy tìm tìm tên sử dụng trên trang cá thể đó hoặc nhờ có bằng hữu gửi cho bản thân tương tự tới trang đó.
 • Nhấp vào ?revision=778287499499214&name=fb threedotsblackandgrey desktop&density=1 dưới ảnh bìa và mua Tìm tư vấn hoặc report trang cá thể.
 • Tuân theo chỉ dẫn trên screen để gửi report về tài số giả.
Nếu một tài số mạo danh quý doanh nghiệp hoặc ai đó quý doanh nghiệp xác định, bạn cũng có thể tìm hiểu phương pháp report tài số đó vì mạo danh.
tai khoan facebook bi khoa